CEANconsulting | Werken bij

Ons team bestaat uit een mix van karakters en achtergronden; technisch inzicht, financiële kennis, gevoel voor design en ook aandacht voor de zachte kant van de verandering: Inhoud, maar ook proces. Van bestuurs- en organisatiewetenschap tot bouwkunde. Junior en senior werken nauw samen.

We helpen onze klanten met een concrete aanpak om veranderingen in de wijze waarop zorg wordt verleend te realiseren. Op allerlei niveaus moeten besluiten worden genomen die consistent zijn met elkaar. Plannen en uitgangspunten veranderen echter regelmatig ten gevolge van overheidsbeleid en onderlinge verhoudingen. Bij CEAN zijn we hier steeds alert op. Het is onze meerwaarde om voor de klant de stip op de horizon, het toekomstbeeld, steeds zichtbaar te blijven maken en te toetsen op deze veranderingen.

CEAN baseert haar werk op feiten en (wetenschappelijk) onderzoek. Feiten helpen om vanuit verschillende perspectieven een eenduidig beeld te scheppen: evidence based consulting. Het verzamelen en analyseren van de juiste informatie om tot een goed advies te komen is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk.

Klanten noemen ons authentiek, eerlijk en soms eigenzinnig. Dat laatste waarschijnlijk omdat we steeds weer die vanuit die feiten blijven redeneren. Dat kan wel eens tot een andere uitkomst leiden dan een klant verwacht.

Als consultant bij CEAN start je in een project en leer je onze werkwijze en methoden kennen. Je werkt een paar maanden en soms langer aan, meestal, meerdere projecten, altijd in een team met andere consultants.