Werken met

CEAN hanteert een integrale aanpak om de zorg duurzaam te verbeteren en te vernieuwen en onderscheidt zich door het gebouwontwerp in te zetten bij het realiseren van bedrijfsdoelstellingen.

Om een werkelijk nieuwe toekomst te kunnen scheppen verbinden we idee met maakbaarheid: het rigoureus omzetten van de visie naar alle aspecten van de toekomstige organisatie. Daarbij zetten we wetenschappelijk onderzoek in. Een grondige analyse van hoe de werkelijkheid echt in elkaar zit maakt onze benadering compleet. Van business case tot wasbak. De crux ligt in het combineren van deze elementen. Hiermee komen we tot inzichten en oplossingsrichtingen die altijd haalbaar zijn. 

Onze visie is dat architectuur van gebouwen als katalysator voor deze vernieuwing kan werken. Wij noemen dit ‘de toegevoegde waarde van architectuur’. Hoe het gebouw is ontworpen en ingericht bepaalt mede de manier waarop zorg geleverd wordt en hoe de patiënt deze ervaart en beoordeelt. Het heeft effect op de kwaliteit en het verloop van processen en informatieoverdracht en daarmee op veiligheid en efficiëntie van de zorg.