Cure4

Cure4 is een adviesbureau dat diensten verleent aan de zorgsector. Cure4 bestaat uit twee business units: Cure4Finance en Cure4Projects.

Cure4Finance is specialist in financiële dienstverlening voor de gezondheidszorg. De financiele professionals van Cure4Finance ondersteunen opdrachtgevers met consultancy-, interim en outsourcingdiensten.

Cure4Projects is gespecialiseerd in bedrijfskundige vraagstukken in de gezondheidzorg. De professionals van Cure4Projects ondersteunen klanten met het verbeteren van hun bedrijfsvoering en procesoptimalisatie.

Cure4 werkt voor alle deelsectoren van de gezondheidzorg: de medisch specialistische zorg, thuiszorg, jeugdzorg, verpleging en verzorging, GGZ, gehandicaptenzorg en revalidatie.