Salveos Management & Consultancy

Salvéos Management & Consultancy is gericht op het vergroten van bedrijfsresultaten, door het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening en professionaliteit. Salvéos helpt bij het vereenvoudigen van het werk, van organisatieonderdelen, van hele organisaties en van ketens. Door strategische heroriëntatie, het formuleren en afbakenen van doelen, het in kaart brengen en wegnemen van overbodige routines en het aanjagen, ontwikkelen en realiseren van slimme werkwijzen. Niet in de laatste plaats door het logisch ordenen van werkstromen, bijbehorende taakverdelingen, ondersteunende ICT en afspraken met andere partijen.