Vakgebieden

WIN levert de juiste mensen en kennis op het gebied van PMO, Agile Office en Projectbeheersing. Leer meer over ons op onze website wijzijnwin.nl

PMO

WIN helpt projectorganisaties grip te krijgen, om projecten efficiënt en effectief op te leveren. Met onze kennis en ervaring in de volle breedte van het PMO vak, zien we snel waar knelpunten en kansen liggen. Deze koppelen we aan concrete oplossingen, om de projectorganisatie te professionaliseren. Of het nu gaat om het opzetten en inrichten van een centraal PMO, sturen op portfolio-niveau, het ondersteunen van een projectmanager, het trainen van een projectteam of het optimaliseren van bestaande PMO processen: WIN kan aan iedere vraag invulling geven.

AGILE OFFICE

WIN helpt organisaties wendbaar te worden en te blijven. Daarbij is de rol van Agile Officer vooral gericht op het inzichtelijk maken van veranderingen en het bieden van sturingsinformatie. De Agile Officer staat in het midden van de verandering en stelt de organisatie in staat om de transitie naar agile werken zo efficiënt mogelijk te maken.

PROJECTBEHEERSING

WIN is expert in projectbeheersing. In onze rol van projectbeheerser zijn wij de spil binnen complexe, infrastructurele en ruimtelijke projecten. Een optimale beheersing van de voortgang, risico’s, kwaliteit en financiën staat centraal. Vanuit deze integrale aanpak dragen we bij aan het succes van het project of programma.