Solutions

Bvolve heeft op basis van jarenlange praktijkervaring (BiZZdesign/Bvolve) vragen van klanten en actuele trends diverse solutions ontwikkeld.  Deze solutions bieden een totaaloplossing voor de digitale vraagstukken van organisaties.

Applicatie Portfolio Management: om digitaal te kunnen transformeren moet een organisatie haar applicatie portfolio inzichtelijk hebben en kunnen beheren. Met Bvolve Applicatie Portfolio Management neemt een organisatie de juiste investeringsbeslissingen over het applicatielandschap.

Agile Portfolio Management: met Agile Portfolio Management helpt Bvolve organisaties hun portfolio te managen in een sterk veranderende omgeving. Met Agile Portfolio Management slaan wij de brug tussen Agile realisatie in (Scrum) teams en portfoliomanagement. Agile Portfolio Management heeft tot doel om het gehele portfolioproces dusdanig te managen, zodat de realisatie van de verandering voorspelbaar en met de juiste prioritering, d.w.z. met de hoogste business waarde, plaatsvindt.

Digitale Waardeketen: wil een organisatie digitale producten (applicaties) effectief en efficiënt kunnen produceren, dan is het belangrijk om de Digitale Waardeketen (het IT voortbrengingsproces) optimaal in te richten. Of een organisatie nu via Waterval of Agile werkt, met de Digitale Waardeketen biedt Bvolve een op IT4IT gebaseerde aanpak om het IT-voortbrengingsproces optimaal in te richten. Hiermee wordt de Digitale Waardeketen de motor van de organisatie voor digitalisering. 

Digitale Business Transformatie: met de Digitale Business Transformatie helpt Bvolve organisaties de stap te zetten naar de toekomst. Bvolve biedt een aanpak om (transformatie)strategie te vertalen naar een uitvoerbare en ketenbrede visie op uw organisatie-inrichting. Hierbij gaan zichtbare business waarde op de korte termijn en duurzame resultaten en wendbaarheid voor de lange termijn samen.

Lees meer over onze solutions.